Ветеринарске установе

Факултет ветеринарске медицине, Бул. ослобођења 18, тел. 3615-436, www.vet.bg.ac.rs
Научни институт за ветеринарство Србије, Војводе Тозе 14, тел. 2851-096, nivs.rs
Јавна ветеринарска установа Обреновац, Цара Лазара 3, тел. 8720-821
Јавна ветеринарска установа Лазаревац, Колубарски трг 16, тел. 8123-264

ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА "ВЕТЕРИНА БЕОГРАД", www.veterinabeograd.rs
Бул. деспота Стефана 119, тел. 2764-366
- Ветеринарска клиника за мале животиње, Бул. деспота Стефана 119, тел. 2764-088
- Амбуланта Мали Мокри Луг, Бул. краља Александра 602
- Амбуланта Железник, Свете Милутиновића 1, тел. 2571-245
- Амбуланта Сопот, Рада Јовановића 19, тел. 8251-271
- Амбуланта Барајево, Светосавска 34, тел. 8302-109
- Амбуланта Пиносава, Нова 3 37, тел. 3906-299
- Служба комуналне зоохигијене, Бул. деспота Стефана 119, тел. 329-3099
- Карантин за псе Овча, Овчански пут 42, тел. 3322-291

ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗЕМУН
Пут за „13. мај”, Земун

ПРИХВАТИЛИШТЕ РАКОВИЦА
Славка Миљковића бб, тел. 4126-058

ПРИХВАТИЛИШТЕ КОВИЛОВО (ВОЈНА БАШТА)

ПРИХВАТИЛИШТЕ КОВИЛОВО (ПАДИНСКА СКЕЛА)