Тарифни систем

На територији града Београда у оквиру линијског превоза независно од врсте линијског превоза (градски, приградски и локални превоз) и подручја које обухвата примењује се интегрисани тарифни систем (ИТС).

ИТС је зонски систем са четири тарифне зоне.

Мапa тарифних зона

Границе зона у оквиру ИТС за карте у претплати и карте ван режима претплате налазе се између два стајалишта.

Гранична стајалишта између зона

Превоз путика на свим регистрованим градским, приградским и локалним линијама у оквиру ИТС, независно од вида превоза и превозника, остварује се уз важећу и одговарајућу возну исправу.

Превозну услугу путник може платити:
- персонализованом картицом са уписаном одговарајућом претплатном картом;
- валидацијом неперсонализоване картице на валидатору у возилу;
- мобилним телефоном који подржава NFC технологију;
- мастер кард платном картицом;
- дневним картама за један, три или пет дан и
- куповином карте код возача.

Све послове у вези са продајом, издавањем и контролом возних исправа, у име и за рачун Градске управе града Београда – Секретаријата за јавни превоз, обавља Бусплус .

У ИТС постоје следеће врсте картица за превоз: персонализоване, неперсонализоване, дневне карте и карте за једну вожњу (купују се код возача). 

Издавање персонализованих картица се обавља на посебно опремљеним локацијама. Преглед локација

Категорије корисника и потребну документацију по категоријама која се прилаже за издавање персонализованих картица:
- за остваривање права на бесплатан превоз,
- за остваривање права на повлашћен превоз.

Продаја и допуна неперсонализованих картица и дневних карата, као и допуна персонализованих картица може се обавити на некој од 2000 локација у Београду. Преглед локација можете погледати овде.

Актуелни ценовник услуге превоза:
ценовник допуна персонализованих претплатних картица,
ценовник допуна неперсонализованих картица,
ценовник дневних карти погледајте,
ценовник карата код возача погледајте.

Картице у јавном превозу (осим карте купљене код возача) се морају очитати, а поступак очитавања и контроле картица можете погледати овде.

Ако у редовном поступку, из неког разлога, на шалтерима Бусплуса нисте могли да продужите рок важења своје картице или да извадите жељену картицу можете да се обратите Секретаријату за јавни превоз (http://www.bgprevoz.rs/naplata/podnosenje-zahteva).