Додатак за негу и помоћ другог лица

Додатак за негу и помоћ другог лица

Остварење овог права подразумева посебан новчани додатак који службе социјалне заштите дају лицима у стању социјалне потребе, а која су због тежег психичког или физичког оштећења у задовољавању својих егзистенцијалних потреба у потпуности упућена на помоћ других лица и због чега имају ванредне и увећане расходе.

За остваривање овог права, надлежном Центру за социјални рад (на општини пребивалишта подносиоца захтева) потребно је приложити следећу документацију:

  • писани захтев;
  • фотокопија личне карте;
  • фотокопија извода из Матичне књиге рођених или венчаних;
  • фотокопија чека од пензије;
  • фотокопија здравствене књижице;
  • предлог за вештачење (образац бр. 1);
  • уверење о незапослености;
  • потврда Фонда за пензијско-инвалидско осигурање запослених да није остварена пензија;
  • фотокопија медицинске документације;