петак, 28. јун 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 3/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за централизовану јавну набавку број 3/19 – Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Одлука

Документација везана за јавну набавку