четвртак, 9. август 2018.

Потписан уговор за наставак пружања услуге персоналне асистенције

Град Београд обезбедио је средства за пружање услуге персоналне асистенције и у 2018/19. години, и тиме потврдио да наставља са пружањем подршке особама са инвалидитетом којима ова услуга  омогућава да воде самосталан и продуктиван живот као равноправни грађани у својој заједници, изјавила је градска секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић.

На нивоу Секретаријата за социјалну заштиту закључен је нови оквирни споразум са изабраним лиценцираним пружаоцем услуге персоналне асистенције – Центром за самостални живот особа са инвалидитетом Србије, из Београда.     

Наташа Станисављевић je потписала први појединачни уговор о јавној набавци са овим удружењем, а у складу са преосталим бројем сати дефинисаним оквирним споразумом, секретаријат ће са пружаоцем услуге закључити наредни појединачни уговор.

Како се овај центар показао као професионалан и одговоран пружалац услуге, сарадња је настављена, те је и у 2018. години обновљен уговор са овим удружењем.

– У име Града Београда и овом приликом им захваљујем и надам се да ћемо заједничким радом бити све бољи и успешнији у пружању услуге персоналне аистенције. Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије пружаће услугу персоналне асистенције у трајању од око 120.000 сати, за најмање 55 корисника, са најмање 55 ангажованих сарадника са завршеном основном обуком по акредитованом програму обуке за пружање услуге персоналне асистенције Ова услуга обухваћена је системом услуга социјалне заштите Града Београда, почев од 8. фебруара 2016. године, и од тада се спроводи у континуитету. Тиме потврђујемо да је један од приоритета социјалне политике Града Београда континуирано унапређење квалитета услуга које пружа корисницима, као и одговоран однос према свим социјално угроженим и маргинализованим друштвеним групама којима је подршка неопходна – рекла је Станисављевићева. 

Сврха услуге персоналне асистенције је пружање подршке кориснику услуге у одржавању и унапређивању квалитета његовог живота одржавањем што већег степена самосталног живота, уз активно учествовање у заједници. Овом услугом се обезбеђује одговарајућа практична подршка која је кориснику неопходна за задовољавање основних, личних и друштвених потреба, које корисник физички није у стању да задовољи без помоћи која је истовремено лична и практична. Услуга персоналне асистенције корисницима пружа могућност избора активности, које би им иначе биле недоступне. 

Секретаријат за социјалну заштиту ће и у будућем периоду снажно подржавати развој постојећих, као и успостављање нових услуга, програма и сервиса подршке намењених популацији особа са инвалидитетом.