четвртак, 9. август 2018.

Инспекцијски надзор пре почетка школске године

Комунални инспектори Секретаријата за инспекцијске послове започели су инспекцијски надзор основних и средњих школа.

На основу Одлуке о комуналном реду обухваћено је 236 школа на територији градских општина Стари град, Савски венац, Раковица, Чукарица, Земун, Врачар, Палилула, Звездара, Вождовац и Нови Београд. Инспектори ће вршити надзор над чистоћом и уредношћу спољних делова зграда и школских дворишта. 

– Још једна од активности секретаријата биће и контрола хоризонталне и вертикалне сигнализације у зони школа, коју ће извршити инспектори за путеве. За све уочене недостатке биће издата решења да се иста отклоне у што краћем року – рекла је секретарка за инспекцијске послове Соња Подунавац.