уторак, 27. новембар 2018.

Седница Скупштине града заказана за петак, 30. новембар

Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао је за петак, 30. новембар,  9.  седницу Скупштине Града Београда.

Пред одборницима ће се наћи Предлог одлуке о допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда, као и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда.

На дневном реду је и Предлог решења о давању сагласности на коначни нацрт анекса 1 уговора о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности градског превоза путника на територији града, као и Предлог решења о давању сагласности на коначни нацрт анекса 2 на уговор о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности јавног приградског и локалног превоза путника на територији града Београда – приград – локал. 
Одборници ће расправљати и о предлозима решења о давању сагласности на ребалансе програма пословања за 2018. годину ЈП „Путеви Београда” и ЈП „Сава центар”.

На дневном реду седнице је Предлог измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Угриновци, Предлог плана детаљне регулације за блокове између улица Кнез Данилове, Владетине, Далматинске и Станоја Главаша, Предлог плана детаљне регулације подручја северно од Овчанског пута, око рекреативног комплекса „Ћуран”, Предлог плана детаљне регулације подручја између планиране саобраћајнице Јужни булевар, спортског комплекса „Обилић”, Предлог плана детаљне регулације подручја између ауто-пута Београд – Нови Сад, саобраћајнице т6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника, Предлог измена Плана детаљне регулације за подручје између Француске, Улице цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, у делу од Волгине до Јованке Радаковић, као и  Предлог измена Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима у Добановцима.