понедељак, 11. фебруар 2019.

Рок за уплату пореза на имовину за први квартал – 14. фебруар

Рок за уплату пореза на имовину за физичка лица, предузетнике и правна лица за први квартал ове године је 14. фебруар, саопштено је из Секретаријата за јавне приходе.

Како се наводи у саопштењу, према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2019. годину  једнак је износу пореза за последњи квартал за 2018. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.
 
За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 8 до 14 часова изузев среде, када je пријем странака у времену од 8 до 18.30 часова, наводи се у саопштењу.