субота, 24. август 2019.

Весић: Градско веће усвојило План регулације зелених површина града Београда

Заменик градоначелника Београда Горан Весић изјавио је да је Градско веће Града Београда усвојило Предлог плана генералне регулације система зелених површина града Београда упућен Скупштини Града Београда, која ће о њему расправљати на седници у четвртак, 29. августа.

Весић је истакао да ће тако Београд први пут у историји добити урбанистички план којим се дефинишу зелене површине на територији града.

– Пре више од годину дана донели смо одлуку да израдимо план генералне регулације зелених површина града Београда, јер су досадашња искуства показала да се последњих деценија током израде генералних и појединачних планова видело да информације о зеленим површинама нису у потпуности имплементиране, као и да се у плановима утврђене мере и услови за њихову заштиту, подизање, уређење и одржавање често не спроводе – рекао је он и додао да је због тога било неопходно да се изради и усвоји овакав план који је најважнији корак ка регулисању управљања системом зелених површина града.

Према његовим речима, усвајањем овог плана створиће се услови за очување постојећих шума и зелених површина у садашњим границама, унапређење шума и зелених површина лошијег квалитета и вредности, унапређење постојећих шума и зелених површина, обезбеђивање локација за подизање нових шума и зелених површина и прилагођавање европским стандардима у погледу обезбеђивања одговарајућих шума и зелених површина за потребе унапређења квалитета животне средине.

Заменик градоначелника је истакао да је основни циљ предметног плана да се планирани систем зелених површина унапреди у зелену инфраструктуру града Београда интеграцијом са другим природи блиским просторима, као што су водене површине и водотокови или влажна станишта.

– Планом је предвиђено постављање кровних вртова, озелењавање фасада, изградња урбаних џепова са зеленилом, што нам омогућава да на савремен начин чувамо природу и природне процесе – рекао је Весић.

Он је истакао да је у овом тренутку око 15 одсто територија града Београда покривено зеленим површинама, а пре шест година ова покривеност је била за проценат мања, око 14 одсто.

– План који је усвојила Скупштина Града Београда подразумева да до 2025. године око 25 одсто територије града буде покривено зеленим површинама. Да ли ћемо у томе успети, видећемо, али на нама је да се трудимо, а већ ове јесени припремамо неколико активности у које ћемо укључити грађане Београда – закључио је заменик градоначелника Београда.