петак, 20. новембар 2020.

Грађевинска инспекција извршила надзор у Господара Вучића 49

У току данашњег дана грађевинска инспекција Секретаријата за инспекцијске послове извршила је поступак инспекцијског надзора у Улици господара Вучића 49. С обзиром на то да је реч о локацији на којој се налази спомен-обележје ромске заједнице, грађевински инспектори су без одлагања извршили теренску контролу. Том приликом је констатовано да се на наведеној локацији не изводе грађевински радови, односно не спроводи бесправно уклањање објекта, наведено је у саопштењу из овог секретаријата. 

Градска грађевинска инспекција је поступак инспекцијског надзора на наведеној локацији отпочела 2019. године, када је започето са уклањањем кровне конструкције објекта који се налази десно од улаза у двориште на наведеној адреси, о чему је сачињен записник и након извршеног надзора обустављено је даље извођење радова на уклањању објекта. 

Стање је данас непромењено у односу на стање констатовано поменутим записником из 2019. године. Наглашава се и да је приликом редовне контроле терена пре око два месеца констатовано да се на наведеној локацији не изводе грађевински радови и да је стање непромењено у односу на раније утврђено. Инспекцијски надзор и даље је и току, те ће се стање објеката на предметној адреси и даље пратити, истакнуто је у саопштењу.