Претраживање

Вeсић: Бeoгрaд – грaд зa људe

21.07.2017.

Грaдски мeнaџeр Гoрaн Вeсић изjaвиo je дa жeли дa Бeoгрaд будe „грaд зa људe” и смaтрa дa oнaj кojи гa вoди, прe свeгa, трeбa дa будe дoмaћин, a кoнкрeтнo зaвршeтaк изгрaдњe кaнaлизaциoнe мрeжe у нaрeдних … Детаљније

Нови инвестициони пројекти подижу животни стандард грађана

21.07.2017.

Србија је реафирмисала своју међународну позицију на основу политичке и макроекономске стабилности, а Град Београд следи политику Владе Србије и председника Александра Вучића и операционализује све повољности те позиције. … Детаљније

Резултати пројекта „Социјално укључивање осетљивих група кроз стицање ИТ вештина”

21.07.2017.

Члан Градског већа и председник Савета за запошљавање Града Београда Драгомир Петронијевић и подсекретарка за социјалну заштиту Јасмина Ивановић представили су данас у Старом двору резултате пројекта „Социјално … Детаљније

Изабрани секретари и подсекретари Градске управе Града Београда

21.07.2017.

На предлог Кoмисиje зa избoр службеника на положају у Градској управи Града Београда, а на основу Конкурса за попуњавање положаја, Градско веће је на својој 204. седници изабрало заменикe начелника односно секретаре … Детаљније

Гак: У корист родитеља решена 1.841 жалба за места у вртићима

21.07.2017.

Београдске предшколске установе позитивно су решиле 1.841 жалбу родитеља који нису добили место у државним вртићима на конкурсу. Ово је, након завршетка жалбеног поступка и у установи „11. април” на Новом … Детаљније

Асфалтирање и замена улазних врата на зградама на Вождовцу

21.07.2017.

Током летњих месеци реализују се планиране активности асфалтирања некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница у дужини од три километра, а завршена је и друга фаза замене 49 улазних алуминијумских врата … Детаљније

Aпел за рационалну потрошњу воде

21.07.2017.

ЈКП „Београдски водовод и канализација” упутило је апел грађанима да рационално и наменски користе воду из градског водовода јер је пред нама период са изузетно високим дневним температурама ваздуха, када … Детаљније