Секретаријат за јавне приходе

Трг Николе Пашића 6, тел. 3216-497
Секретаријат за јавне приходе

Виолета Нићифоровић, секретар
Славица Гвоздић, подсекретар

Секретаријат обавља послове који се односе на: утврђивање, контролу и наплату изворних јавних прихода буџета Града и буџета градских општина за које је надлежан у складу са прописима  и на процену тржишне вредности непокретности у  складу са Законом о јавној својини, у поступцима принудне наплате пореског дуга, као и процену непокретности које су у својини града Београда.

Послови утврђивања, контроле и наплате годишњег пореза на имовину, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и других изворних јавних прихода за које је Секретаријат надлежан у складу са посебним прописом, врше се у оквиру одељења на подручју свих градских општина.

Одељења за подручја градских општина раде са странкама сваког радног дана од 8 до 14, а средом од 8 до 18.30 часова.

У згради на Тргу Николе Пашића бр. 6 обављају се послови координације рада одељења за подручја градских општина, пореског рачуноводства, редовне и принудне наплате, подношењa захтева за покретање пореско прекршајног поступка, процене тржишне вредности непокретности.

Адресе одељења за подручја градских општина:Адресе одељења за подручја градских општина:
Барајево, Светосавска 2, тел. 8302-637
Вождовац, Устаничка 53, тел. 2443-192; 2441-071 локал 102 и 103
Врачар, Његошева 77, тел. 3081-415; 3081-416; 3081-417; 3081-418 и 3081-521
Гроцка, Бул. ослобођења 39, тел. 8501-533; 85 01 312 локал 244,327 и 128, 011/85 00 675
Звездара, Захумска 23а, тел. 2422-852; 2424-264; 2422-265, 2422-638 и 2424-911
Земун, Магистратски трг 1, тел. 3778-629; 3778-631; 3778-634; 3778-635; 3778-636
Лазаревац, Карађорђева 42, тел. 8126-502, лок. 506, 507 и 508
Младеновац, Краља Петра Првог 217, тел. 7740-659
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, тел. 3106 -839; 3106-836
Обреновац, Војводе Мишића 195, тел. 8721-281; 8721-022
Палилула, Илије Гарашанина бр. 5, тел. 3340-165; 3245-335
Раковица, Мишка Крањца 12, тел. 3051-856, 3051-847, 3051-806
Савски венац, Кнеза Милоша 69, тел. 2061-763; 2061-901
2061-902 и 2061-903
Сопот, Космајски трг 5, тел. 2834-012; 2834-013 и 8251-211 локал 136
Стари град, Македонска 42, тел. 3300-542, 3300-688; 3300-623 и 3300-654
Сурчин, Војвођанска 120, тел. 8443-754; 8443-756
Чукарица, Љешка 11, тел. 3052-420; 3052-420; 3052-421; 3052-422; 3052-423; 3052-425; 3052-427

  
  Корисни линкови