понедељак, 9. јануар 2017.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 21/16

На основу чл. 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке услуга у отвореном поступку број 21/16 – Редовни преглед стања мостова на територији 17 градских општина

Обавештење

Документација везана за јавну набавку