четвртак, 16. март 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку 16/16, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 16/16 – Грађевински материјал, партија 1

Одлука о додели уговора

Документација везана за јавну набавку