понедељак, 20. март 2017.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга број 2/17

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15, 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику
Београд, ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – РЕАЛИЗАЦИЈА ЕДУКАТИВНОГ ПРОГРАМА „ПОДИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ”
(јавна набавка број 2/17)

Позив и конкурсна документација

Документа везана за конкурсну документацију