среда, 12. април 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/2017

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,  14/2015 и  68/2015)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 10/2017 – Израда техничке документације за изградњу објекта Здравствене станице у Угриновцима

Позив и документација везани за јавну набавку