четвртак, 11. мај 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 13/17

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 13/17 – Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

Одлука

Документација везана за јавну набавку