уторак, 16. мај 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 1/16

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 1/16 – Извођење радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима за које је утврђено да су културно добро у ул. Карађорђева бр. 17-19, Карађорђева бр. 21, Карађорђева бр. 23, Карађорђева бр. 35, Карађорђева бр. 37, Карађорђева бр. 39, Карађорђева бр. 41, Карађорђева бр. 43

Одлука

Документација везана за јавну набавку