петак, 14. јул 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 4/17 - Техничка контрола техничке документације уређења саобраћајнице Краљице Марије, 27. Марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана у постојећој регулацији с припадајућом инфраструктуром

Позив и документација везани за јавну набавку