петак, 14. јул 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/2017

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 26/2017 - Технички преглед изведених радова на реконструкцији, адаптацији и пренамени приземља објекта библиотеке „Милутин Бојић” у Овчи за потребе ПУ „Бошко Буха“, Палилула

Позив и документација везани за јавну набавку