уторак, 8. август 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 15/17 – Израда пријемних штамбиља, печата, факсимила и жигова за потребе Градске управе града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку