среда, 13. септембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 37/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 37/17 - Закуп сала за спорске активности – рекреацију радника Градске управе

Обавештење

Документација везана за јавну набавку