петак, 20. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 52/17

У складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за поступак јавне набавке, број 52/17 – Радови на адаптацији Централног магацина у објекту 27. марта бр. 43-45

Позив и конкурсна документација