среда, 15. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 9/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке број 9/17 - Радови на санацији угаоног стуба објеката ламеле А1 и А2 у улици 27. марта бр. 43-45

Обавештење

Документација везана за јавну набавку