среда, 15. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 27/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 27/17, добра – Столарија за потребе установа социјалне заштите

Одлука

Документација везана за јавну набавку