среда, 15. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 56/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 56/17 - Услуга VPN и интернет providing-a за Градску управу

Позив и документација везани за јавну набавку