четвртак, 16. новембар 2017.

Секретаријат за спорт и омладину

Позив за подношење понуда за јавну набавку 1/17


На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину
Београд, .Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда
                      за јавну набавку број 1/17 – Набавка и уградња система техничке заштите за објекат „Београдска арена“

 

Позив и конкурсна документација