петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуге број 8/17 – Реализација Програма контроле квалитета површинских вода на територији Београда

 

 

Позив и конкурсна документација