уторак, 21. новембар 2017.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране,  ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку број 12/17 – Куповина ланчаница за новогодишњу декорацију 

 

Позив и конкурсна документација