уторак, 21. новембар 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 3/17

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 3/17 – Извођење додатних радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима за које је утврђено да су културно добро у ул: Поп Лукина бр. 6/Фрушкогорска бр. 1, Фрушкогорска бр. 3, Поп Лукина бр. 12, Косанчићев венац бр. 2/Задарска бр. 1, Косанчићев венац бр. 4/ Задарска бр. 1а, Косанчићев венац бр. 6, Косанчићев венац бр. 8, Задарска бр. 2, Задарска бр. 4, Задарска бр. 7, Задарска бр. 12, Задарска бр. 14

Обавештење

Документација везана за јавну набавку