петак, 24. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 7/17 – Реализација Програма испитивања загађености земљишта на територији Београда

Позив и документација везани за јавну набавку