понедељак, 27. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 18/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 18/17 - Стручна литература за потребе запослених, партија 2 – Издања „Привредни саветник“ д.о.o

Обавештење

Документација везана за јавну набавку