среда, 29. новембар 2017.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку 32/17

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића бр. 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
за јавну набавку број 32/17 – Извођење додатних (непредвиђених) радова на санацији платоа, приступног степеништа и тераса објекта Дечјег културног центра Београд

Обавештење и документација