петак, 1. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 11/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку услуге број 11/17 – Израда пројекта „Истраживањa концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда”

 

Одлука

Документација везана за јавну набавку