петак, 1. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга  број 2/17 –  Услуге годишњег одржавања ГИС софтвера CadCorp

 

Позив и конкурсна документација