понедељак, 4. децембар 2017.

Секретаријат за јавне приходе

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 1/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавне приходе

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 1/2017 – Рачунари

Одлука

Документација везана за јавну набавку