уторак, 5. децембар 2017.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 10/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 10/17 – Рачунари

Обавештење