уторак, 5. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку 68/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за јавну набавку број 68/17 – Електро материјал

Обавештење

Документација везана за јавну набавку