понедељак, 11. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 54/17

На основу члана, 55 став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добара број 54/17 – Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, обликована по партијама

Позив и конкурсна документација везани за јавну набавку