четвртак, 21. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 76/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 76/17 - Коверте са повратницом

Позив и документација везани за јавну набавку