петак, 22. децембар 2017.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/17

На основу члана 55.став 1.тачка 2, члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број  124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за набавку услуга број 5/2017 – Консултантско-сервисне услуге за САП-ЕРП решења

Позив и документација везани за јавну набавку