четвртак, 4. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 72/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 72/17-Водоводни материјал

Позив и документација везани за јавну набавку