понедељак, 8. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 78/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 78/17 – Стручна литература за потребе запослених, обликоване по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку