петак, 12. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 66/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује
Одлуку о обустави поступка
за јавну набавку број 66/17 – Прилагођавање лифтова у објектима Градске управе особама са посебним потребама

Одлука