уторак, 16. јануар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 13/17

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 13/17 – Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

Обавештење

Документација везана за јавну набавку