петак, 19. јануар 2018.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 16/17 – Означавање назива улица и тргова на територији града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку