понедељак, 22. јануар 2018.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/17

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 30/17 - Израда и спровођења кампања по партијама: Партија 1. Безбедан бициклиста у Београду, Партија 2. Безбедан мотоциклиста у Београду

Позив и документација везани за јавну набавку