уторак, 30. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 55/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке број 55/17 – Реконструкција лифта у објекту Тиршова број 1

Обавештење

Документација везана за јавну набавку