уторак, 30. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку 1/17

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15: у даљем тексту Закон),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 1/17 – Радови на реконструкцији централног расхладног постројења за пословни блок „27. марта” са заменом расхладних агрегата – чилера у заједничкој подстаници

Одлука

Документација везана за јавну набавку