уторак, 6. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 36/17, партија 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 36/17 - Куповина штампача и скенера за потребе Градске управе – Партија 2 – Скенери

Обавештење

Документација везана за јавну набавку